História

historia_sbsSvoju činnosť začala Slovenská biblická spoločnosť 26. novembra 1990 a nadviazala na prácu Ústavu milovníkov Biblie (Institutum Philo-Biblicum) - Uhorskej biblickej spoločnosti, ktorá bola založená v roku 1811 v Bratislave. Ústav milovníkov Biblie bol prvou biblickou spoločnosťou v strednej Európe a predstavuje jednu z najprvších biblických spoločností vôbec, predstihla založenie biblických spoločností v Holandsku, Fínsku, Dánsku, Nórsku, Švédsku a v Amerike.

V roku 1949 vznikla Biblická spoločnosť československá, ktorá však pod tlakom politických zmien nemala dlhé trvanie; jej činnosť bola násilne ukončená 31.1.1953.

Až v roku 1990 bolo možné pristúpiť k zriadeniu vlastnej biblickej spoločnosti na Slovensku (Slovenská biblická spoločnosť), tak ako v Českej republike (Česká biblická společnost).

 

 

 

Zdroje: PROCHÁZKA, Pavel: Kapitoly z ekumeniky. 2006. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006

KOŠTIAL, Rudolf: Biblia u nás. 1989. Bratislava: Tranoscius, 1989