Ako sa stať našim členom

Členmi Slovenskej biblickej spoločnosti sú:

  • členské cirkvi,
  • kolektívni členovia (cirkevné zbory, ekumenické  spoločnosti,  spolky  a  organizácie), 
  • individuálni členovia,
  • čestní členovia, prijatí na základe návrhu člena Výboru  SBS.

Podmienkou členstva je úprimný záujem o činnosť Slovenskej biblickej spoločnosti a dodržiavanie Stanov SBS.

Výška členského príspevku je 10 Eur na jeden rok, resp. 5 Eur pre dôchodcov, študentov a ZŤP na rok.

Členovia získavajú možnosť rozhodovať o zásadných otázkach smerovania organizácie na valných zhromaždeniach, ktoré sa konajú raz ročne, sú pravidelne informovaní o našich aktivitách, nových projektoch a tituloch. Ich práva a povinnosti sú podrobnejšie definované v stanovách Slovenskej biblickej spoločnosti.

Členovia majú tiež nárok na zľavu 20% z ceny všetkých produktov SBS a zľavu 10% z ceny produkcie zahraničných biblických spoločností.

Ak sa chcete stať naším členom, stiahnite si prihlášku, vytlačte ju, vyplňte a pošlite na adresu:
Slovenská biblická spoločnosť, Mlynská 43, P.O.Box 4, 97409 Banská Bystrica, prípadne oskenovanú na office@biblia.sk:

Prihláška za individuálneho člena/dobrovoľného spolupracovníka SBS (jednotlivci)

Prihláška za kolektívneho člena SBS (cirkevné zbory, organizácie, ... )

Členský príspevok môžete zaslať na jeden z účtov:

  • SK7583300000002000629078, FIO banka, variabilný symbol: 77777,
  • SK4411000000002627782674, Tatra banka, a.s., variabilný symbol: 77777.

Ďakujeme za Váš záujem o službu Slovenskej biblickej spoločnosti a jej podporu!