Tím pracovníkov Slovenskej biblickej spoločnosti

Pavol Krasnocvetov

riaditeľ

krasnocvetov@biblia.sk

0918 396 281

 

Katarína Kučáková

fakturácia, objednávky

obchod@biblia.sk

048 413 41 91

 

Katka Bošková

projektová manažérka

boskova@biblia.sk

0905 453 731

 

Michal Veselý

distribúcia, správa webových stránok

vesely@biblia.sk

distribucia@biblia.sk