Zamestnanec

  1. Do 15.2.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane".
  2. Následne vyplňte "Vyhlásenie o poukázaní dane". Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 doručte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Poznámka

Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete darovať až 3 % z vašej zaplatenej dane. Musíte však získať "Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti" (Vzor - TU) od organizácie, ktorej ste v uplynulom roku pomáhali a priložiť ho k vášmu "Vyhláseniu o poukázaní dane". Podrobné informácie.

Tlačivá:

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní dane

Identifikačné údaje:

Názov: Slovenská biblická spoločnosť
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Mlynská 43, 974 09 Banská Bystrica
IČO 22665331

(V prípade otázok nás kontaktujte na office@biblia.sk)