Fyzická osoba

  1. Vypočítajte si Vaše 2 % z vašej zaplatenej dane. Ak chcete darovať svoje 2 % nejakej organizácii, musí byť táto suma minimálne 3 €.
  2. Priamo v tlačive "Daňové priznanie fyzických osôb" sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa.
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na jeho podanie (zvyčajne do 31. 3. 2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne daň aj zaplaťte.

Poznámka

Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete darovať až 3 % z vašej zaplatenej dane. Musíte však získať "Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti" (Vzor - TU) od organizácie, ktorej ste v uplynulom roku pomáhali a priložiť ho k vášmu Daňovému priznaniu. Podrobné informácie

Tlačivá:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Identifikačné údaje:

Názov: Slovenská biblická spoločnosť
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Mlynská 43, 974 09 Banská Bystrica
IČO 22665331

(V prípade otázok nás kontaktujte na office@biblia.sk)