Biblia a Korán

Č. projektu:100427

Kniha objasňuje slovenským čitateľom rozdiely medzi kresťanstvom a islamom a poukazuje na paralely medzi Bibliou a Koránom.

Biblické materiály pre utečencov z Blízkeho východu

Č. projektu:86000

Vďaka produkcii Spojených biblických spoločností nám bolo umožnené odovzdať 1500 brožúr „Na ceste... putovanie Bibliou pre migrantov" pracovníkom s utečencami v Nemecku a Rakúsku. Dostupné sú v arabskom alebo v anglickom jazyku.

Audio Stará zmluva

Č. projektu:51203

Prvé vydanie audionahrávok Starej zmluvy na Slovensku v kompletnej podobe. Audio Biblia je načítaná hlasovými profesionálmi a skúsenými hercami, k dispozícii sú aj deuterokánonické knihy.

Študijná Biblia

Č. projektu:51205

Na začiatku projektu bola vízia Porta Libri a Slovenskej biblickej spoločnosti priniesť slovenskému čitateľovi prvé komplexné biblické dielo, ktoré bude okrem samotného biblického textu obsahovať študijný a výkladový aparát.

Literatúra pre teologické školy

Č. projektu:86036

Slovenská biblická spoločnosť doručila vďake podpore Nemeckej biblickej spoločnosti v priebehu dvoch rokov odbornú literatúru do viacerých teologických škôl a seminárov bez rozdielu denominácie.

Krížové odkazy a teologický aparát pre Slovenskú ekumenickú Bibliu

Č. projektu:86032

Slovenská biblická spoločnosť vydala prvý krát ekumenický preklad Biblie v roku 2008. Odvtedy neustále pracuje na jeho vylepšovaní v spolupráci s teológmi z rôznych cirkví. Výsledkom ich práce v rokoch 2012-2014 bolo tretie opravené vydanie.

Ukáž mi Ježiša, aj keď nevidím

Č. projektu:86019

Viacročný projekt bol zameraný na deti a dospelých s poruchami zraku, ktorých zaujíma Biblia. Jeho cieľom bolo pomôcť im spoznávať Ježiša zaujímavou aj hravou formou.

Biblie, mapy a biblická literatúra pre školy (1. a 2. fáza)

Č. projektu:86029

Počas dvoch rokov sme rozdali Biblie, knihy a mapy základným a stredným školám v Banskobystrickom kraji, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji, aby sme im pomohli skvalitniť biblické vyučovanie.

Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina

Č. projektu:86020

Publikácia sa zaoberá jedinečnou metódou čítania Biblie - lectio divina. Slovenská biblická spoločnosť rozdala počas troch rokov 19 000 výtlačkov pre biblické skupiny, farské úrady, rehole aj jednotlivcov, aby podporila hlbšie štúdium Božieho slova.

Animovaný príbeh o Rút

Č. projektu:0

Slovenská biblická spoločnosť vydala animovaný biblický príbeh o Rút v roku 2013 na DVD. Je nahraný v slovenčine, češtine a rómštine. Jej životný príbeh vedie svojim posolstvom k prehodnoteniu postojov voči „cudzincom“.

Sprievodca v mojom živote

Č. projektu:86015

Cieľom projektu bolo poskytnúť Písmo Sväté navrhnuté špeciálne pre väzňov a bývalých väzňov, ktorí si už odpykali uložený trest a začínajú žiť nový život. Biblické texty boli doplnené praktickými informáciami o práci s internetom, hľadaní zamestnania, bývania a pod.

Týždne s Bibliou

Č. projektu:86014

V priebehu roka sme sa snažili sprostredkovať širokým vrstvám obyvateľstva bližší kontakt s Bibliou prostredníctvom viacerých aktivít a verejných podujatí.

Počúvanie Božieho Slova v katolíckych a protestantských rádiach.

Č. projektu:86016

Slovenská biblická spoločnosť predstavila svoju prácu a prvé vydanie kompletného slovenského ekumenického prekladu Biblie. V spolupráci s rádiom Lumen pripravila v priebehu roka 2009 dve relácie zamerané na prehĺbenie duchovného života veriacich.

Biblia pre knižnice

Č. projektu:86017

Našim cieľom bolo distribuovať zdarma do knižníc Biblie a biblickú literatúru, aby bola verejne dostupná pre široký okruh veriacich aj neveriacich ľudí.

Biblické balíčky pre deti

Č. projektu:0

Slovenská biblická spoločnosť vytlačila v priebehu roku 2008 niekoľko materiálov pre spoločnú hru detí a dospelých: pexeso "Stretli sa s Ježišom", kvarteto "Biblické podobenstvá" a plagáty s biblickými veršami.

Daruj knihu deťom v detskom domove

Č. projektu:0

V predvianočnom čase ponúkla Slovenská biblická spoločnosť všetkým záujemcom možnosť zakúpiť knihy pre deti, ktoré následne odovzdala v troch detských domovoch.

Domov dôchodcov

Č. projektu:0

5. marca 2008 sa tím Slovenskej biblickej spoločnosti vybral do Domova dôchodcov na Hornej ulici v Banskej Bystrici, aby im odovzdal audio nahrávky Nového Zákona a knihy s biblickou tématikou.

Slovensko opisuje Bibliu

Č. projektu:0

Slovenská biblická spoločnosť usporiadala v dňoch 24. – 28. novembra 2008 v rámci projektu „Týždeň s Bibliou“ viacero aktivít. Posledný novembrový týždeň sa niesol v duchu jedinečnej akcie „Slovensko opisuje Bibliu“, ktorej cieľom je opísať slovenský ekumenický preklad Biblie a tým vytvoriť prvú ručne písanú Bibliu na Slovensku.

 

Biblie pre veriacich z radov Rómov

Č. projektu:86031

Slovenská biblická spoločnosť podporila nových veriach Rómov z chudobných oblastí darovaním Biblií v ekumenickom preklade a detských Biblií v roku 2014.