Božie slovo pre slovenských nepočujúcich

Č. projektu:100583

Cieľom projektu je vytvorenie prekladu Biblie do slovenského posunkového jazyka. V rámci jeho prvej fázy (rok 2017) bude urobený preklad a nahrávky piatich vybraných pasáží Nového zákona.

Biblia vo veľkom písme pre ľudí so zrakovým postihnutím

Č. projektu:86033

Publikácie vo veľkom písme sú určené pre našich spoluobčanov so zrakovým postihnutím a preto sú formátované tak, aby boli ľahko čitateľné. Tieto knihy sú vhodné pre ľudí so zrakovou vadou alebo starších ľudí s oslabeným zrakom.

Ekumenická Biblia

Č. projektu:86032

Slovenská biblická spoločnosť vytlačila prvý ekumenický preklad Biblie na Slovensku v roku 2008. Na začiatku roka 2018  plánujeme už jeho štvrté vydanie, ktoré bude obsahovať revidované texty a nový spôsob označenia priamej reči.

Online biblia

Č. projektu:70400

V roku 2017 pracujeme na ďalšom rozšírení funkcionality našej web stránky www.biblia.sk, ktoré uľahčuje vyhľadávanie, porovnávanie biblických textov a našu komunikáciu s jej používateľmi.

Rómsko – slovenská Nová zmluva

Č. projektu:86037

V roku 2017 pracuje Slovenská biblická spoločnosť a organizácia The Word for the World na vydaní rómsko-slovenskej Novej zmluvy. Publikácia bude obsahovať ekumenický preklad a preklad Novej zmluvy v rómskom jazyku, vo východoslovenskom dialekte.

Biblie, mapy a biblická literatúra pre školy (3. fáza)

Č. projektu:86029

Slovenská biblická spoločnosť doručila zdarma v priebehu niekoľkých rokov Biblie a študijné materiály do 503 škôl na Slovensku, kde sa vyučuje náboženstvo. V poslednej fáze projektu by sme chceli rozdať ešte 350 balíčkov do škôl v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.