Projekt bol zameraný na deti a dospelých s poruchami zraku, ktorých zaujíma Biblia. Jeho cieľom bolo pomôcť im spoznávať Ježiša zaujímavou aj hravou formou.

2007 - 2008 V spolupráci so slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vydala Slovenská biblická spoločnosť Novú zmluvu v Brailovom písme.

2010 - Tvorba a vydanie reliéfneho pexesa s biblickými motívmi pre nevidiace deti (200 ks darovaných Únii nevidiacich  a slabozrakých Slovenska).

2011 - Slovenská biblická spoločnosť darovala 100 ks CD s audio-nahrávkami Novej zmluvy Slovenskej knižnici pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči a 400 ks Únii nevidiacich  a slabozrakých Slovenska, vďaka čomu je Písmo opäť bližšie k tým, ktorí si ho nemôžu kvôli zrakovému postihnutiu sami prečítať.

2012 - V tejto poslednej fáze projektu bolo pre slabozrakých spoluobčanov vytlačené Evanjelium podľa Matúša a Marka vo veľkom písme, pričom celkovo 1000 kusov bolo zdarma darovaných Knižnici pre nevidiacich, Únii nevidiacich a slabozrakých a domovom dôchodcov.