V tomto projekte sme sa sa zameriali na sprostredkovanie bližšieho kontaktu s Bibliou širokým vrstvám obyvateľstva s cieľom ukázať, že táto kniha si zaslúži postavenie svetového bestselleru.

V dňoch 14. až 16. mája 2009  sa SBS zúčastnila podujatia s názvom Dni Biblie, ktoré organizovala Evanjelická cirkev metodistická. Na Kamennom ná­mestí, v priamom srdci Bratislavy, sa ozývalo Božie slo­vo. Ponúkali sme ho  v knižnej podobe oko­loidúcim, ktorí sa nechali osloviť Božím Duchom.

7. až 9. mája 2009 sa uskutočnil medzinárodný súťažný festival vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica. Prvýkrát v histórii sa v roku 2009 na jeho organizovaní podieľala aj Slovenská biblická spoločnosť, ktorá tiež odmenila víťaza v kategórii sakrálna hudba - fínsky zbor Cantinovum.

V nedeľu 21. júna sa aj v centre Banskej Bystrice rozliehalo Božie slovo - Pavlove listy, úvaha o tomto „apošto­lovi národov“ či majestátny Proglas. Slovenská biblická spoločnosť po prvýkrát vo svojej histórii organizovala Popoludnie s Bibliou.

Počas celého roka sme každý prvý piatok v mesiaci vyžrebovali a odmenili troch výhercov, ktorí nám poslali správne odpovede na otázky z knižky "Stretli sa s Ježišom". Peknými knihami sme odmenili tiež tých, ktorí sa zapojili do našej súťaže v Spravodaji SBS a iných biblických súťažiach. Rozdali sme 40 kusov slovenskej ekumenickej Biblie, Biblické zošity – 365 biblických príbehov, Biblické pexesá, Biblické kvartetá, Biblické omaľovánky a iné materiály.