Tento projekt pre SBS znamenal možnosť predstavenia jej práce, ako aj spropagovania prvého kompletného slovenského ekumenického prekladu Biblie.

Spolupráca s kresťanskými rádiami, resp. programy s biblickou tematikou pomohli hlbšie pochopiť biblické texty. V roku apoštola Pavla 2008 bol vysielaný rádiom Lumen 13 dielný cyklus „Po cestách apoštola Pavla“. Katechéza sa začínala vždy citáciou z ekumenického prekladu Nového zákona, za ktorou nasledovalo sprievodné slovo o miestach, ktoré navštívil apoštol Pavol, a historickými udalosťami, ktoré sa tam odohrali. Cieľom relácie bolo povzbudiť poslucháčov k čítaniu Božieho slova a osobnému duchovnému rastu.

Okrem tejto relácie sme s rádiom Lumen spolupracovali tiež na príprave rozboru nedeľného evanjelia formou lectio divina. Táto relácia bola vysielaná každý piatok po 12:00 hod.