Lectio divina je meditatívny spôsob čítania Božieho slova, ktorý praktizovali cirkevní otcovia už v dávnych časoch. Pozostáva zo štyroch krokov: Lectio (Čítanie), Meditatio (Meditácia), Oratio (Modlitba) a Contemplatio (Kontemplácia). Táto stará metóda má veľa čo ponúknuť aj modernému človeku.

Ako súčasť celosvetového projektu vydala Slovenská biblická spoločnosť postupne tri publikácie s názvom „Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina pre rok“, ktoré kombinujú liturgické nedeľné evanjeliové čítania s touto metódou čítania Svätého písma:

  • Advent 2008 – nedeľa Krista Kráľa 2009: Evanjelium podľa Marka, rozdaných 7000 kusov
  • Advent 2009 – nedeľa Krista Kráľa 2010: Evanjeliom podľa Lukáša, rozdaných 2000 kusov
  • Advent 2010 – nedeľa Krista Kráľa 2011: Evanjeliom podľa Matúša, rozdaných 10000 kusov 

Publikáciu dramaturgicky spracovalo aj Rádio Lumen - v piatok po modlitbe Anjel Pána o 12.00 hod. bolo možné sa započúvať do textov čítaní nasledujúcej nedele a rozjímať nad ich hĺbkou a odkazom.

Časť výtlačkov sme ponúkli záujemcom v našom E-shope, ale prevažnú časť sme rozdali veriacim zdarma s cieľom a túžbou podporiť ich osobné štúdium Biblie. Sme veľmi radi, že si našli svojich čitateľov a stali sa ich „sprievodcom“ pri biblickom štúdiu - či už individuálnom alebo v skupinkách.

Brožúra bola preložená už do viacerých jazykov (napr. albánskeho, holandského, francúzskeho, talianskeho, portugalského, slovinského, španielskeho, tureckého jazyka).