Na projekte sa začalo pracovať na jeseň roku 2012. V prvej fáze boli pripravené krížové odkazy pre ekumenickú Bibliu - súradnice za veršami Biblie s informáciou o súvisiacich veršoch. Následne bolo zapracovaných viac ako 1600 pripomienok od odborníkov a čitateľov Biblie. Tím biblistov vylepšil poznámkový aparát a pripravil úvody k jednotlivým knihám Biblie, ktoré približovali okolnosti ich vzniku. 

Tretie opravené vydanie Biblie v ekumenickom preklade bolo vydané v roku 2015. Nový preklad bol použitý následne tiež v audionahrávke Starej zmluvy a prvej slovenskej Študijnej Bibii.