Brožúru s názvom „Na ceste - Cesta Bibliou pre migrantov“ (Angl. On the road... A journey through the Bible for migrants) vytvorila Francúzska biblická spoločnosť v spolupráci so skupinou migrantov. Slovenská biblická spoločnosť pomohla pri jej distribúcii v arabskom a anglickom jazyku.

Brožúra sprevádza čitateľa na ceste, ktorá vedie 33 vybranými biblickými pasážami. Sedem kapitol sa venuje rôznym fázam cesty. Jednotlivé časti obsahujú príbeh z Biblie, otázky na premýšľanie a diskusiu. V brožúre sú tiež osobné svedectvá ľudí, ktorí opisujú svoje skúsenosti po opustení rodnej vlasti.

1500 publikácií v dvoch jazykoch sme rozdali v roku 2016 prostredníctvom misijnej organizácie, ktorá sa venuje utečencom v Stuttgarte a medzinárodnej organizácie Eastern European Missions (EEM) v Rakúsku.