Slovenská biblická spoločnosť vytlačila v priebehu roku 2008 niekoľko materiálov, ktorými chcela podnietiť spoločnú interaktívnu hru dieťaťa a rodiča, prípadne starého rodiča, na biblické témy. Chcela týmto spôsobom napomôcť k prehlbovaniu rodinných vzťahov ako aj vzťahu s Bohom.

V rámci projektu pripravila a vytlačila pexeso "Stretli sa s Ježišom", kvarteto "Biblické podobenstvá" a  plagáty s biblickými veršami. Časť darčekových balíčkov bolo zdarma rozdaných ako odmeny pre víťazov detských súťaží, pre cirkevné školy a podobne.

Za podporu projektu ďakujeme United Bible Societies.