Našim cieľom bolo distribuovať zdarma do knižníc Biblie a biblickú literatúru, aby bola verejne dostupná pre široký okruh veriacich aj neveriacich ľudí. Projektový zámer sme predstavili 29 knižniciam v rôznych mestách na Slovensku. O knihy z našej ponuky prejavili záujem niekoľko knižníc na vysokých teologických školách, regionálna knižnica v Trenčíne, miestna knižnica v Malackách, detská knižnica v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, knižnica UPC v Trnave aj v Banskej Bystrici.

Do 11 knižníc sme tak v priebehu roka 2008 rozdali celkovo:

  • Biblia v slovenskom jazyku (63 ks)
  • Biblia v cudzích jazykoch (10 ks)
  • Nový zákon v slovenčine (2 ks)
  • Nový zákon v cudzích jazykoch (8 ks)
  • Biblia v hebrejčine, gréčtine, latinčine (10 ks)
  • Knihy pre deti (70 ks)
  • Študijné publikácie (slovníky, konkordancie a pod.) (99 ks)
  • Výber z Biblie (2 ks)
  • Mapy (4 ks)
  • Biblické atlasy (10 ks)