Kniha "Biblia a Korán" opisuje paralely medzi Bibliou a Koránom, tieto sú rôzne a často prekvapujúce.

Tak málo je známe, že mnoho biblických postáv je aj v Koráne, počnúc Abrahámom a Mojžišom, až k Ježišovi a Márii. Kniha porovnáva tiež to, v čom sa Biblia a Korán líšia - základné vyhlásenia oboch náboženstiev, a zaoberá sa rovnako rozdielmi, ako aj zjednocujúcimi bodmi. Okrem toho poskytuje množstvo informácií o islame a jeho zakladateľovi. Podrobne vysvetľuje dôležité pojmy ako hidžra (Mohamedov prechod z Mekky do Mediny) alebo džihád (svätá vojna).

Táto kniha bola prvýkrát vydaná v roku 2004. Jej autor, Karl-Wolfgang Tröger, bol profesorom dejín náboženstva na Teologickej fakulte Humboldtovej univerzity v Berlíne.

1000 kusov výtlačkov sme venovali mestkým a obecným knižniciam vo všetkých krajoch, teologickým fakultám a seminárom všetkým denominácií.