Poslaním Slovenskej biblickej spoločnosti je šíriť Božie slovo. Na začiatku ho rozširovala najmä v tlačenej podobe, nástupom nových technológií sa rozhodla sprístupniť Bibliu aj na internete.

V roku 2011 bola na našej web stránke www.biblia.sk dostupná online Biblia len v ekumenickom preklade a v preklade profesora Roháčka. Postupne pribudli aj evanjelický, katolícky a Botekov preklad. V roku 2014 sa rozrástla o rómsky preklad Nového zákona vo východoslovenskom dialekte a v roku 2018 pribudol tiež pravoslávny preklad evanjelií. Všetky texty boli zverejnené s láskavým dovolením majiteľov autorských práv. (Ďakujeme vydavateľstvám: Dobrá kniha, Spolok svätého Vojtecha, Tranoscius, pánovi Ivanovi Roháčkovi, organizácii The Word for the World a Vedeckej grantovej agentúre Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.)

Web stránku postupne dopĺňame o rôzne nástroje, ktoré umožňujú ľahšie vyhľadávanie a porovnávanie biblických textov. V roku 2017 sme intenzívne pracovali na rozšírení jej funkcionality stránky vďaka finančnej podpore Nemeckej biblickej spoločnosti. Výsledkom je nová web stránka, ktorú sme spustili v roku 2018. Priniesla prehľadnejší dizajn, možnosť vytvoriť si účet s vlastnými nastaveniami a počúvať online audio nahrávky celého ekumenického prekladu Biblie.

Ďakujeme za všetky nápady na vylepšenia www.biblia.sk a Vašu finančnú podporu, ktorá nám pomáha ďalej pracovať na jej zdokonaľovaní.