Poslaním Slovenskej biblickej spoločnosti je šíriť Božie slovo. Na začiatku ho rozširovala najmä v tlačenej podobe, nástupom nových technológií sa rozhodla sprístupniť Bibliu aj na internete.

V roku 2011 bola na našej web stránke www.biblia.sk dostupná online Biblia len v ekumenickom preklade a v preklade profesora Roháčka. Postupne pribudli aj evanjelický, katolícky a Botekov preklad. Ako zatiaľ posledný sme doplnili rómsky preklad Nového zákona vo východoslovenskom dialekte v roku 2014. Všetky texty boli zverejnené s láskavým dovolením majiteľov autorských práv. (Ďakujeme vydavateľstvám: Dobrá kniha, Spolok svätého Vojtecha, Tranoscius, pánovi Ivanovi Roháčkovi a organizácii The Word for the World.)

Web stránku postupne dopĺňame o rôzne nástroje, ktoré umožňujú ľahšie vyhľadávanie a porovnávanie biblických textov. V roku 2017 sme intenzívne pracovali na rozšírení funkcionality stránky a manažovaní komunikácie s jej používateľmi vďaka finančnej podpore, ktorú nám poskytla Nemecká biblická spoločnosť. Začiatkom roka 2018 plánujeme spustiť novú verziu web stránky.

Ďakujeme za všetky nápady na vylepšenia www.biblia.sk a Vašu finančnú podporu, ktorá nám pomáha ďalej pracovať na jej zdokonaľovaní.

IBAN, Tatra banka, a.s.: SK44 1100 0000 0026 2778 2674
Variabilný symbol: 70400
Poznámka: biblia.sk a Vaše meno
(pokiaľ si neprajete ostať v anonymite).