Slovenská biblická spoločnosť vydala prvý ekumenický preklad Biblie na Slovensku v roku 2007. Preklad je výsledkom viac ako sedemnásťročnej práce, na ktorej sa podieľalo jedenásť cirkví.

Prekladateľské komisie boli vytvorené už v roku 1989. Na preklade Novej zmluvy pracovali pod vedením Prof. ThDr. Karola Gábriša: Mgr. Štefan Piecka, Doc. ThDr. Ján Grešo, PhDr. Daniel Škoviera, Mgr. Ján Antal, Msgr. Vincent Malý, ThDr. Imrich Peres, ThLic. Gabriel Ragan. Na preklade Žalmov pod vedením Doc. ThDr. Juraja Bándyho pracovali: Prof. ThDr. Štefan Janega, Mgr. Bedrich Ďuriš, ThDr. Ľudovít Fazekaš, Prof. ThDr. Alois Martinec, Mgr. Augustín Štefanec, ThDr. Ján Zemánek.

Po prvom vydaní nasledovali ďalšie, ktoré priniesli viaceré opravy, vylešenia a rozširujúce informácie:

  • 2009: Nová zmluva a Žalmy vo vreckovom formáte
  • 2011: Druhé vydanie
  • 2012: Druhé opravené vydanie
  • 2015: Tretie vydanie, v ktorom boli zapracované pripomienky od odborníkov aj bežných čitateľov, krížové odkazy a úvody k biblickým knihám.

V roku 2017 prebehla kontrola konkordantnosti Novej zmluvy, ktorá zabezpečila rovnaký preklad významných gréckych pojmov v jednotlivých častiach Novej zmluvy. V celej Biblii bol tiež upravený spôsob označenia priamej reči. Teologická komisia pracovala tentokrát v zložení: SSDr. Pavel Vilhan, PhD.; doc. Mgr. František Ábel, PhD.; Daniel Horničár ThD. Tlač štvrtého vydania Biblie s revidovanými textami je naplánovaná na rok 2018.

Slovenská biblická spoločnosť vydáva ekumenický preklad Biblie v knižnej podobe, vo forme audionahrávok a tiež v digitálnej podobe na www.biblia.sk. 

Budeme vďační za Vaše modlitby aj finančnú podporu tohto projektu.

IBAN, Tatra banka, a.s.: SK44 1100 0000 0026 2778 2674
Variabilný symbol: 86032
Poznámka: Ekumenická Biblia a Vaše meno
(pokiaľ si neprajete ostať v anonymite).