Slovenská biblická spoločnosť vytlačila prvý ekumenický preklad Biblie na Slovensku v roku 2008. Prvé vydanie bolo výsledkom náročnej niekoľkoročnej práce, na ktorej sa podieľali zástupcovia desiatich členských cirkví Slovenskej biblickej spoločnosti. Odvtedy preklad stále vylepšujeme a rozširujeme o rôzne doplňujúce informácie.

V roku 2011 nasledovalo druhé vydanie, v roku 2012 ďalšie opravené vydanie ekumenického prekladu Biblie. Pribudli aj nové prílohy s biblickými mapami, mierami a kalendárom.

Posledné, tretie vydanie v roku 2015 bolo doplnené o nové poznámky pod čiarou a krížové odkazy. Zjednotili sme tiež preklad mien a niektorých pojmov v Starej zmluve.

V roku 2017 sme pracovali na kontrole konkordantnosti Novej zmluvy, ktorá zabezpečila rovnaký preklad významných gréckych pojmov v jednotlivých častiach Novej zmluvy a upravili sme spôsob označenia priamej reči v celej Biblii. Teologická komisia pracovala tentokrát v zložení: SSDr. Pavel Vilhan, PhD. (Rímskokatolícka cirkev); doc. Mgr. František Ábel, PhD. (Evanjelická cirkev a.v.); Daniel Horničár ThD. (Cirkev adventistov siedmeho dňa). Tlač štvrtého vydania Biblie s revidovanými textami je naplánovaná na rok 2018.

Budeme vďační za Vaše modlitby aj finančnú podporu tohto projektu.

IBAN, Tatra banka, a.s.: SK44 1100 0000 0026 2778 2674
Variabilný symbol: 86032
Poznámka: Ekumenická Biblia a Vaše meno
(pokiaľ si neprajete ostať v anonymite).