Cieľom tohto projektu je prehĺbiť záujem žiakov základných a stredných škôl o spoznávanie Biblie.

Žiaci na Slovensku si v škole môžu vybrať ako voliteľný predmet buď náboženstvo alebo etiku. Školy im zvyčajne poskytnú len zošity a pracovné listy. Ostatné pomôcky majú zabezpečiť učitelia náboženstva, ktorým však často chýbajú prostriedky na zakúpenie Biblií, doplnkových materiálov či hier na spestrenie vyučovania.

Slovenská biblická spoločnosť chce povzbudiť učiteľov aj deti v ich štúdiu Božieho slova, preto pripravila projekt zameraný na bezplatnú distribúciu kvalitných materiálov pre školy (Biblie v ekumenickom preklade, knihy o histórii Biblie, nástenné mapy a pod.) V 1. a 2. fáze projektu boli rozdané sady Biblií a biblickej literatúry do 503 škôl v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Okrem toho sme študentom, ktorí sa zapojili do Biblickej olympiády v rokoch 2011-2013, darovali knihy s biblickými príbehmi a najlepší z nich od nás dostali Ilustrovanú biblickú encyklopédiu.

Koncom roka 2017 sme spustili 3. fázu projektu, v rámci ktorej sme zatiaľ rozdali 20 balíkov na základné a stredné školy v Nitrianskom kraji. V roku 2018 by sme radi distribuovali ďalšiu literatúru a pomôcky do škôl v Bratislavskom a  Trnavskom kraji. Na pokračovania 3. fázy projektu však potrebujeme získať ďalšie finančné dary na pokrytie nákladov na knihy a ich prepravu.

Ak chcete tento projekt podporiť aj vy, môžete to urobiť zaslaním Vášho príspevku na náš účet:

IBAN, Tatra banka, a.s.: SK44 1100 0000 0026 2778 2674
Variabilný symbol:
86029
Poznámka:
Skoly a Vaše meno
(pokiaľ si neprajete ostať v anonymite).