Knihy vo veľkom písme sú určené pre našich spoluobčanov so zrakovým postihnutím. Majú výrazne väčšie písmo ako štandardné knihy a jednoduché formátovanie bez rušivých grafických prvkov, vďaka čomu ich dokážu sami čítať aj ľudia s oslabeným zrakom.

V roku 2012 bolo na Slovensku vo veľkom písme vydaná prvá časť Biblie vo veľkom písme: Evanjelium podľa Matúša a Marka. 500 kusov bolo zadarmo rozdaných zrakovo postihnutým jednotlivcom a inštitúciám, ktoré pracujú so slabozrakými spoluobčanmi.

Koncom roka 2014 boli vydané Žalmy vo veľkom písme. 900 kusov z tejto ďalšej časti Biblie vo veľkom písme bolo venovaných spoluobčanom s poškodeným alebo oslabeným zrakom a organizáciám, ktoré v tejto oblasti pracujú.

V roku 2015 sme vydali vo veľkom písme ďalšiu publikáciu, ktorá obsahovala dve evanjeliá: Evanjelium podľa Lukáša a Jána. Zdarma sme opäť rozdali 1000 výtlačkov.

V roku 2016 vyšli Skutky apoštolov a List Rimanom vo veľkom písme. Aj z tohto titulu bolo 1000 výtlačkov venovaných zdarma rôznym inštitúciám, ktoré sa venujú ľuďom s oslabeným zrakom.

V roku 2017 bola vydaná zbierka ôsmych novozmluvných Pavlových listov (Prvý list Korinťanom až Druhý list Tesaloničanom). 1000 kusov putovalo do krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, domovov seniorov, knižníc, domovov sociálnych služieb, charity a ďalším organizáciám.

V roku 2018 bola publikovaná posledná časť Novej zmluvy a tiež prvá časť Starej zmluvy. Obe časti, Prvý list Timotejovi až Zjavenie Jána a Genezis - Prvá Mojžišova kniha sú stále v distribúcii. Z každej z nich postupne darujeme opäť po 1000 kusov.

Časť starších biblických kníh vo veľkom písme je tiež v predaji v našom E-shope pre všetkých individuálnych záujemcov. Ich cena je dotovaná, aby mohli byť prístupné tým, ktorí ich potrebujú.

Za podporu tohto projektu ďakujeme Biblickej spoločnosti zo Severného Írska.

Vydanie ďalších kníh vo veľkom písme ako aj dotlač vypredaných častí závisí od ďalších dostupných finančných zdrojov. Rozpočet na tlač jednej knihy je približne 5.000 Eur.

Budeme vďační za Vaše modlitby aj finačnú podporu:

IBAN, Tatra banka, a.s.: SK44 1100 0000 0026 2778 2674
Variabilný symbol: 86033
Poznámka: Veľké písmo a Vaše meno
(pokiaľ si neprajete ostať v anonymite).