Komunitu nepočujúcich na celom svete tvorí viac ako 70 miliónov ľudí. Je považovaná za skupinu, ktorá je v súčasnosti najmenej zasiahnutá Božím slovom. Na svete existuje viac ako 400 rôznych posunkových jazykov, pričom kompletná Biblia nie je zatiaľ preložená v žiadnom z nich. Viaceré biblické spoločnosti, ktoré sú členmi United Bible Societies pracujú na prekladoch do posunkových jazykov už niekoľko rokov. V roku 2017 sa k nim pridala aj Slovenská biblická spoločnosť.

V rámci prvej fázy nášho projektu (marec 2017 - marec 2018) bol urobený preklad piatich pasáží z Novej zmluvy do slovenského posunkového jazyka. Záverečné preklady majú podobu videonahrávok. V druhej fáze bolo prelozenych deväť ďalších častí vybraných z Novej aj Starej zmluvy. Všetky videonahrávky sú voľne dostupné na Youtube ako aj na našej webovej stránke www.BibliapreNepocujucich.sk

Na jar 2017 sa nám s Božou pomocou podarilo vytvoriť pracovný tím, ktorý tvoria nepočujúci prekladatelia a figuranti. Pri preklade im pomáhajú počujúci biblisti a tlmočníci. Záverečné videonahrávky vznikajú s pomocou televízneho štúdia LUX v Bratislave. Samotný proces prekladu je veľmi náročný - okrem konzultácií v oblasti lingvistiky a teológie sú potrebné viaceré overovania, aby sa zabezpečila korektnosť ako aj zrozumiteľnosť prekladu pre nepočujúcich. 

Súčasťou projektu je aj vzdelávanie a získavanie skúseností od prekladateľkých tímov z iných krajín. Slovenská biblická spoločnosť v spolupráci s United Bible Societies pripravila pre slovenský tím v septembri 2017 v Bratislave tréning, na ktorom sa zúčastnili viacerí lektori zo zahraničia. Traja členovia tímu sa zúčastnili tiež Európskej konferencie o preklade Biblie do posunkového jazyka v Barcelone v novembri 2017. V decembri 2018 sa nepočujúci zúčastnili ďalšieho medzinárodného stretnutia zameraného na preklad Biblie do posunkového jazyka v Budapešti.

Budeme vďační za Vaše modlitby aj finančnú podporu tohto projektu.