Praktická pomoc

Sanácia parkoviska

Slovenská biblická spoločnosť vlastní pozemok v Banskej Bystrici - časť Podlavice a dve budovy, ktoré sa na ňom nachádzajú. Prvá budova je rodinný dom, v ktorej sa sú umiestnené kancelárie a technické zázemie. V druhej budove je umiestnený sklad s knihami na paletových regáloch. Pred budovami sa nachádza parkovisko. Jeho povrch je z betónu, ktorý je do značnej miery porušený poveternostnými vplyvmi. Povrch (cca približne 160 m2) je potrebné zrekonštruovať tak, aby sa zastavila celková erózia parkoviska.

Možná forma pomoci: finančný dar; oprava parkoviska; rada od profesionála.

Budova_SBS_zms parkovisko_zms

Zateplenie kancelárií a výmena okien

Slovenská biblická spoločnosť vlastní okrem skladu aj budovu s kanceláriami a technickým zázemím. Ide o starší rodinný dom v pôvodnom stave. Budova je nezateplená a má staré okná, v dôsledku čoho vznikajú vysoké náklady na vykurovanie.

Možná forma pomoci: finančný dar; pomoc so zateplením a výmenou okien.

budova_SBS_z_druhej_strany_zms okno_zms