Aktuálne modlitebné potreby

„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú" (Žalm 127,1)

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú svojimi modlitbami!

Naše súčasné modlitebné vďaky:

  • Ďakujeme za Boží pokoj a vedenie.
  • Sme vďační za Božiu pomoc pri tlači nových titulov a príprave ďalšieho vydania ekumenickej Biblie.
  • Sme vďační za Božiu pomoc so stránkou www.biblia.sk, na ktorú sme dostali povolenia k uverejneniu najznámejších súčasných slovenských prekladov Biblie a rómskeho prekladu Novej zmluvy.
  • Ďakujeme za našich nových členov, z ktorých sú viacerí aktívni a túžia pomáhať SBS modlitebne, finančne a aj prakticky (viac o tom ako sa stať členom SBS).
  • Nadovšetko sme vďační Pánovi za jeho ochranu a nekonečnú milosť, ktoré vnímame v každom pracovnom dni.

Naše súčasné modlitebné prosby:

  • Prosíme o modlitby za Božie vedenie a požehnanie. V súčasnosti dokončujeme niekoľko knižných titulov. Zároveň organizujeme niekoľko náročných projektov (viac).
  • Prosíme aj o modlitby za financie, ktoré sú pre činnosť neziskovej organizácie nevyhnutné.
  • Predkladajte pred Pána aj pracovníkov Slovenskej biblickej spoločnosti, aby cítili Božiu moc a mohli naplno využívať a rozvíjať v službe SBS dary, ktoré im Pán dal.
  • Modlite sa, prosíme, o biblické spoločnosti, ktoré pracujú v náročnom a nebezpečnom prostredí v Afrike, na Blízkom východe, v Peru, v Číne,... (viac).