Vaša podpora je dôležitá

Štúdium Biblie

Materiály pre štúdium Biblie Vám môžu pomôcť pri osobnom biblickom štúdiu, ako aj pri štúdiu v spoločenstve, v kruhu bratov a sestier v Kristovi. Obsahujú rôzne metódy, ktoré pomáhajú čo najviac vyťažiť z biblického textu a získané posolstvo aplikovať v osobnom živote. Medzi najznámejšie metódy štúdia Božieho Slova patria:

"Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne." Józua 1,8

10 vecí, ktoré môže čítanie Biblie spôsobiť   

študijné materiály zo Spojených biblických spoločností (United Bible Societies)

* Knižné publikácie zamerané na štúdium Biblie 

ACS SabinovZ 119105studium Biblie zms