Vaša podpora je dôležitá

Grant zmensene

Rektor kňazského seminára v Badíne ThLic. Ján Viglaš a SSDr. Pavel Vilhan, PhD., predseda SBS

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK s dekanom Ľubomírom Batkom

SSDr. Pavel Vilhan, PhD., Mgr. Ľubomír Batka, PhD., Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

 

Katolícka Univerzita v Ružomberku Branislav a Mykhaylyna Kľuskoví obaja tamojší biblisti a riaditeľka knižnice RNDr. Soňa Hlinková PhD

Branislav a Mykhaylyna Kľuskoví a riaditeľka knižnice RNDr. Soňa Hlinková, PhD., Katolícka Univerzita v Ružomberku

 

ThDr. Jozef Jančovič za RKCMBF Univerzity Komenského v Bratislave

SSDr. Pavel Vilhan, PhD., a ThDr. Jozef Jančovič, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

 

ThDr. Jozef Tiňo prevzal knihy za Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave

ThDr. Jozef Tiňo prevzal knihy za Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave

 

ThDr. Ján Ďurica SJ Trnavská univerzita

SSDr. Pavel Vilhan, PhD., ThDr. Ján Ďurica SJ, Trnavská univerzita

 

Riaditeľ Biblickej školy v Martine Dr. Bohdan Hroboň

SSDr. Pavel Vilhan, PhD. a riaditeľ Biblickej školy v Martine Dr. Bohdan Hroboň

 

BB

Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. a vedúci Katedry teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. spolu s riaditeľom Slovenskej biblickej spoločnosti Pavlom Krasnocvetovom