Vaša podpora je dôležitá

Zoznam škôl, ktoré prijali darovanú literatúru:

 • Biblická škola v Martine
 • Gateway College, Nitra
 • Katolícka Univerzita v Ružomberku
 • Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula
 • Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
 • Prešovská Univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
 • Prešovská Univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta
 • Trnavská Univerzita v Trnave, Trnava
 • Trnavská Univerzita v Trnave, Teologická fakulta, Bratislava
 • Univerzita J. Seleyho, Fakulta reformovanej teológie, Komárno
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra teológie a katechetiky

 

Zoznam darovaných titulov:

 • Nestle-Aland Novum Testamentum Graece 28 ed. (NTG/NA 28)
 • NTG 28 with "A Concise Greek-Engl. Dictionary of the NT", (B. Newman), rev. ed.
 • NTG 28, Greek-English (NRSV/REB) NTNTG 28, Greek-English (NRSV/REB) NTNTG 28, Greek-English (NRSV/REB) NT
 • NTG 27 Griego-Espanol
 • The Greek New Testament 4th ed. (GNT 4)
 • The GNT 4 with "A Concise Gr.-Engl. Dictionary of the NT" (B. Newman), rev. ed.
 • The GNT with Spanish Introduction and Greek-Spanish Dictionary
 • Biblia Graeca (Septuaginta + NA28)
 • Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), small
 • BHS Study Edition (Paperback)
 • Septuaginta (Editio altera)
 • Vulgata (5th edition)
 • Novum Testamentum Latine
 • Synopsis Quattuor Evangeliorum
 • Synopsis of the Four Gospels (Greek and English)
 • The Gospel of Thomas. Original Text with Commentary
 • Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Fascicle 5: Deuteronomy
 • Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Fascicle 13: The Twelfe Prophets
 • Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Fascicle 17: Proverbs
 • Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Fascicle 18: General Introduction and Megilloth
 • Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Fascicle 20: Ezra and Nehemiah
 • Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Fascicle 7: Judges
 • NT Graecum, ECM, vol. IV; 2 ed., Catholic Letters (complete - text + accompanying material)
 • NT Graecum, ECM, vol. IV/1; 2 ed. (text)
 • NT Graecum, ECM, vol. IV/2; 2 ed. (accompanying material)
 • NT Graecum, ECM, Parallel Pericopes
 • Konkordanz zum Hebräischen AT, larger format (G. Lisowsky)
 • A Gr.-Engl. Lexicon of the Septuagint
 • Analytical Lexicon to the Septuagint (B. Taylor)
 • Pocket Concordance to the New Testament (A. Schmoller)
 • Concise Greek-English Dictionary of the New Testament (B. Newman)
 • Diccionario Conciso Griego-Espanol del Nuevo Testamento (B. Newman / E. Tamez)
 • A Textual Commentary on the Greek New Testament (B. Metzger)
 • A Textual Guide to the GNT (R. Omanson; adaptation of B. Metzger's commentary)