Vaša podpora je dôležitá

Žiadny dar nie je príliš malý ani príliš veľký. Každý bude efektívne využitý a pomôže v šírení Biblie a pri realizácii projektov Slovenskej biblickej spoločnosti.

Vaše jednorazové, alebo pravidelné príspevky (napr. formou trvalého príkazu), môžete posielať na jeden z účtov Slovenskej biblickej spoločnosti:

SK7583300000002000629078, FIO banka, variabilný symbol: 80000,

SK4411000000002627782674, Tatra banka, a.s., variabilný symbol: 80000.

Aj jedno euro mesačne prinesie úrodu! Ďakujeme!

Nezabudnite vpísať do poznámky slovo „dar" a Vaše meno (pokiaľ si neprajete ostať v anonymite).

Službu Slovenskej biblickej spoločnosti môžete podporiť aj cez stránku www.dakujeme.sk.