Vaša podpora je dôležitá

Milí priatelia,

okrem bežných úloh a povinností spojených so službou Slovenskej biblickej spoločnosti (SBS), musíme, pokiaľ možno čím skôr, riešiť aj niektoré technické problémy. Nižšie spomenuté záležitosti sú viac či menej akútne, avšak SBS nemá na ich vyriešenie dostupné zdroje. Prosíme o modlitby za prácu SBS. Pokiaľ by ste chceli pomôcť finančne, naše číslo účtu je SK4411000000002627782674 (do poznámky uveďte "dar" a Vaše meno, pokiaľ si neprajete ostať v anonymite); aj malý dar je veľká pomoc. Prípadne, ak vlastníte firmu, ktorá v niektorej z daných oblastí pracuje a chcete pomôcť, prosíme, kontaktujete nás. Uvádzame problémy podľa naliehavosti:

Sanácia parkoviska

SBS vlastní pozemok v Banskej Bystrici - časť Podlavice a dve budovy na tomto pozemku. Prvá budova je rodinný dom, v ktorej sa nachádzajú kancelárie a technické zázemie SBS. V druhej budove je sklad s knihami na paletových regáloch. Pred budovami sa nachádza parkovisko, ktorého povrch je z betónu. Tento betón je do značnej miery porušený poveternostnými vplyvmi. Je potrebné zrekonštruovať jeho povrch tak, aby sa zastavila erózia parkoviska. Plocha parkoviska je približne 160 m2.

Možná forma pomoci: finančný dar; oprava parkoviska; rada od profesionála.

Budova SBS zmsparkovisko zms

Zateplenie kancelárií a výmena okien.

Okrem skladu SBS vlastní budovu s kanceláriami a technickým zázemím. Ide o staršiu budovu v pôvodnom stave. Budova je nezateplená so starými oknami, v dôsledku čoho má SBS vysoké náklady na jej vykurovanie. Taktiež vzhľad budovy nezodpovedá reprezentatívnym cieľom SBS (máme na mysli reprezentáciu Božieho kráľovstva).

Možná forma pomoci: finančný dar; pomoc so zateplením a výmenou okien.

budova SBS z druhej strany zmsokno zms