Vaša podpora je dôležitá

 

„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú;" Žalm 127,1

Modlitby sú hlavnou súčasťou našej služby. Bez nich by Slovenská biblická spoločnosť (SBS) mohla len ťažko fungovať. Preto sme vďační za každého modlitebníka, ktorý Slovenskú biblickú spoločnosť zaraďuje do svojich modlitieb.

Naše súčasné modlitebné vďaky:

* Ďakujeme za Boží pokoj a konanie v SBS.

* Sme vďační za Božiu pomoc s vydaním Audio Starej zmluvy, Biblickej konkordancie a menších detských titulov.

* Sme vďační za Božiu pomoc so stránkou www.biblia.sk, na ktorú sme dostali povolenia k uverejneniu najznámejších súčasných slovenských prekladov Biblie a rómskeho prekladu Novej zmluvy.

* Ďakujeme za našich nových členov, z ktorých sú viacerí aktívni a túžia pomáhať SBS modlitebne, finančne a aj prakticky (viac o tom ako sa stať členom SBS).

* Ďakujeme za nového spolupracovníka Michala.

* Nadovšetko sme vďační Pánovi za jeho ochranu a nekonečnú milosť, ktoré vnímame v každom pracovnom dni.

Naše súčasné modlitebné prosby:

* Prosíme o modlitby za Božie vedenie a žehnanie všetkých diel SBS. V súčasnosti dokončujeme niekoľko knižných titulov. Zároveň organizujeme niekoľko projektov (viac).

* Prosíme aj o modlitby za financie, ktoré sú pre činnosť SBS nevyhnutné.

* Predkladajte pred Pána aj pracovníkov Slovenskej biblickej spoločnosti, aby cítili Božiu moc a mohli naplno využívať a rozvíjať v službe SBS dary, ktoré im Pán dal.

* Modlite sa, prosíme, o biblické spoločnosti, ktoré pracujú v náročnom a nebezpečnom prostredí v Afrike, na Blízkom východe, v Peru, v Číne,... (viac).

Ďakujeme.

 

Prayer updated kopie zms