Vaša podpora je dôležitá

Spojené biblické spoločnosti - United Bible Societies

The Bible for everyone United Bible Societies.org

 

Prvá biblická spoločnosť na svete vznikla v roku 1804 - British Bible Society a onedlho po nej vznikali ďalšie. V roku 1946 sa biblické spoločnosti spojili a vytvorili celosvetovú organizáciu: Spojené biblické spoločnosti (United Bible Societies - UBS).

V súčasnosti UBS združuje 146 národných biblických spoločností nachádzajúcich sa vo viac ako 200 krajinách sveta. UBS koordinuje činnosť jednotlivých biblických spoločností a účinne im pomáha pri šírení Božieho Slova.

domovská stránka United Bible Societies