Vaša podpora je dôležitá

Články

2 % pre šírenie Božieho Slova

 

 

Milí priatelia,

aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, čo urobiť s čiastkou svojich daní, ktoré za minulý rok odvádzate štátu. Ak sa rozhodnete svoje 2 % poukázať pre Slovenskú biblickú spoločnosť, podporíte službu, ktorá je zameraná najmä na produkciu a šírenie Biblie - Božieho Slova.

Ako môžete poukázať Vaše 2 % ak ste:

zamestnanec

fyzická osoba

právnická osoba

Vopred ďakujeme za Vašu pomoc.

 

Zoznam projektov v súčasnosti realizovaných

Biblia pre nepocujucich zms

Biblia v posunkovej reči; 1. fáza: vybrané časti z Evanjelia podľa Lukáša. Projekt začíname realizovať v roku 2017. V priebehu februára prebieha zostavovanie tímu, ktorý bude pripravovať preklad do posunkovej reči. Ďalej bude prebiehať teologická kontrola a potom samotné nahrávanie videí a následná kontrola a editácia. Projekt je náročný na čas a financie. V tejto prvej fáze bude spracovaných niekoľko pasáží z Lukášovho evanjelia. Projekt je dôležitý, pretože nepočujúci majú problém čítať bežný písaný text s porozumením - preto sú považovaní za najväčšiu evanjeliom nezasiahnutú skupinu ľudí. Príklad videa s nahrávkou Písma v posunkovom jazyku môžete nájsť aj na tomto linku.

 

SEB ilustracny obrazok zms

Ďalšie vylepšenia textu Slovenskej ekumenickej Biblie (SEB), ktoré zahŕňajú pravopisné úpravy textu a kontrolu konkordantnosti Novej zmluvy. V priebehu rokov 2012 až 2015 prebehlo spracovanie pripomienok k textu SEB; na tejto práci sa podieľalo 11 teológov - biblistov z viacerých cirkevných denominácií. Súčasne prebehla aj kontrola konkordantnosti pojmov v Starej zmluve - to znamená, že menoslovie a dôležité pojmy boli zjednotené. V prvej polovici roku 2017 prebieha kontrola konkordantnosti pre Novú zmluvu, na ktorej pracujú traja biblisti z troch denominácií (rímskokatolíckej, evanjelickej a z cirkvi adventistov siedmeho dňa). Taktiež prebieha zlepšenie zobrazenia priamej reči v SEB - doteraz používané pomlčky sú nahradzované úvodzovkami.

 

 Slovenské ekumenické Biblie 2007 zms

 Vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie (3. opravené vydanie) vo vreckovom formáte. Po ukončení prác na texte ekumenickej Biblie je plánovaná tlač vreckového formátu. Predpokladaná dostupnosť je jeseň 2017.

 

 

 Rohackova Biblia vreckovy format

 Dotlač Roháčkovej Biblie vo vreckovom formáte. Predpokladaná dostupnosť je jeseň 2017.

 

 

 

NZ Z Pris

 

"Mini" vydanie Novej zmluvy, žalmov a prísloví v slovenskom ekumenickom preklade (3. opravené vydanie). Jedná sa a veľmi malý formát; tlač bude taktiež realizovaná po ukončení prác na ekumenickej Biblii. Predpokladaná dostupnosť je jeseň 2017.

 

 

Rómovia v Podsádku študujú Bibliu upravena

 

Vydanie Rómsko-slovenskej Novej zmluvy. Z tohto projektu máme obzvlášť veľkú radosť. Jednak preto, lebo sa jedná o spoluprácu troch kresťanských organizácií (The Word For The World, Eastern European Mission a Slovenskej biblickej spoločnosti) a tiež preto, lebo vnímame silné Božie vedenie pre toto dielo. Táto dvojjazyčná Nová zmluva pomôže Rómom lepšie porozumieť zvesti evanjelia, pomôže im upevniť ich rómske korene a súčasne sa zdokonaliť v slovenčine, a tiež pomôže pracovníkom s Rómami.

Zalmy vo velkom pisme - chystanie

 

 Vydanie Pavlových listov (od Listov Korinťanov po Listy Testaloničanom) vo veľkom písme a ich distribúcia spoluobčanom s poškodeným alebo oslabeným zrakom a organizáciám, ktoré v tejto oblasti pracujú. Jedná sa už o piatu knihu zo série "Bibla vo veľkom písme". 

 

Audio Nova zmluva

 

"Nová" Audio Nová zmluva. Aj keď existuje audio Nová zmluva v ekumenickom preklade, táto nahrávka je už 20 rokov stará. Keďže prebehli viaceré úpravy textu ekumenickej Biblie a taktiež bola pripravená v r. 2016 Audio Stará zmluva, ktorá má iný (nedramatizovaný) štýl, rozhodla sa Slovenská biblická spoločnosť spolu so Štúdion Nádej pripraviť novú verziu Novej zmluvy. Začiatok nahrávania je plánovaný na máj 2017.

 

 

Candle Atlas of the Bible

 

Vydanie Biblického atlasu (Candle). Neoceniteľný Biblický atlas pre čitateľov Biblie a študentov. Atlas obsahuje 79 plnofarebných máp biblických území, spolu s fotkami, ilustráciami a nákresmi. Obrazové materiály sú starostlivo komentované. Počet strán: 96. Väzba: mäkká. Rozmery: 22,7 x 16,6 x 0,6 cm.

 

 

Facts and Figures obalka

 

 

Vydanie publikácie Biblické fakty a údaje. Titul zo série "Knižnica biblických základov".

 

 

Jazykovy sprievodca Rohackovym prekladom NZ upraveny

 

 

Vydanie Jazykového sprievodcu Roháčkovým prekladom Novej zmluvy (2. vydanie).

 

 

God with Us upravene

 

 

Vydanie misijnej brožúry Boh s nami (God with us).

 

 

biblia.sk ukazka

 

 

Pokračovanie v rozvoji internetovej stránky www.biblia.sk (ďalšie preklady, zlepšenie funkcionality, pomocné materiály...)

 

 

Plánované projekty, na ktoré hľadáme finančné zdroje

Biblia pre nepocujucich zms

 

 

Biblia v posunkovej reči. Našou túžbou je postupne spracovať pre nepočujúcich spoluobčanov aspoň najdôležitejšie knihy z Biblie v posunkovej reči.

 

 

väzenie zms

 

 

Výroba materiálov pre tých, ktorí sú vo výkone trestu a pre tých, ktorí sa z väzenia vracajú do bežného života.

 

 

Biblie mapy a biblicka literatura pre skoly

 

 

Biblie, mapy a biblická literatúra pre školy (3. fáza).

 

 

Novy zakon pre hokejistov upravena

 

 

Vydanie Novej zmluvy pre hokejistov.

 

 

Slovenské ekumenické Biblie 2007 zms

 

 

Rodinné vydania Slovenskej ekumenickej Biblie (3. opravené vydanie) a Roháčkovej Biblie.

 

 

 

Zošity zo série „Knižnica biblických základov".

 

Časť prostriedkov má spoločnosť k dispozícii, veľká časť však stále chýba! Preto prosíme, využite túto možnosť a podporte spomínané projekty cez 2 %.

SaveSave

SaveSave

Save

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Save

Save

Save

Save

Save

Save