Vaša podpora je dôležitá

Články

Preklad Biblie do posunkovej reči

Posunky nádeje

Sign-Language-Romania

 

Komunita nepočujúcich po celom svete je v súčasnosti označovaná ako najmenej zasiahnutá skupina ľudí Božím slovom. V tejto skupine má viac ako 70 miliónov ľudí ako materinský jazyk posunkovú reč. Na svete existuje viac ako 400 posunkových jazykov - napriek tejto skutočnosti sa Biblia začala prekladať ešte len približne do štyridsiatich z nich. Kompletný preklad Biblie v niektorom z posunkových jazykov zatiaľ neexistuje.

 

Niektoré biblické spoločnosti už niekoľko rokov ťažko pracujú na preklade Biblie do posunkového jazyka. V súčasnosti sa tejto dôležitej službe venuje stále viac biblických spoločností.

 


Skutočné jazyky

Posunkové jazyky sú často zle chápané ako posunková forma hovoreného jazyka, v skutočnosti sú to však úplne oddelené komplexné jazyky so svojou vlastnou štruktúrou a gramatikou. Úloha verného prezentovania Božieho slova vo vizuálnom preklade je veľmi náročná a vyžaduje si odovzdané hľadanie správneho vyjadrenia a následne mnoho revízií. Na to, aby boli vyprodukované vysoko kvalitné preklady v prirodzenej a akceptovateľnej forme, biblické spoločnosti spolupracujú s nepočujúcimi prekladateľmi a často s vitálnou podporou medzinárodných misijných organizácií.


Boh posunkuje

Prvý jazyk, ktorý sa učia nepočujúce deti, je posunkový jazyk. Neskôr môžu mať príležitosť naučiť sa hovorený jazyk svojej krajiny ako druhý jazyk, spoliehať sa však výhradne na pamäť namiesto spojenia zvukov so slovami robí túto úlohu náročnou. Ich materinským jazykom zostáva posunkový jazyk, cez ktorý sa po prvýkrát spojili so svetom okolo nich a pre väčšinu z nich zostane ich jediným jazykom celý život. Na to, aby sa nepočujúci mohli stretnúť s Božím slovom osobne a plne pochopiť Božie posolstvo lásky a odpustenia, musia vnímať, že bolo naposunkované v jazyku, ktorý hovorí k ich mysliam a srdciam.


Ako vyzerá Biblia v posunkovom jazyku?

Sign language application

 

Verzia Biblie v posunkovom jazyku je video, ktorým môžete prechádzať podobným spôsobom ako textom. Skoršie preklady boli sprístupnené cez internet alebo DVD, v súčasnosti začínajú byť k dispozícii na stiahnutie do smartfónov alebo tabletov, a tiež ako mobilné aplikácie s neustále sa zlepšujúcou funkcionalitou.

Príklad videa s nahrávkou Písma v posunkovom jazyku môžete nájsť aj na tomto linku.

(Zdroj: United Bible Societies, https://www.unitedbiblesocieties.org/translation/translation-into-sign-languages/ )

 

Preklad Biblie do slovenského posunkového jazyka

Bozie slovo pre nepocujucich hlavna stranka

 

Dňa 26.1.2017 sa v sídle Slovenskej biblickej spoločnosti uskutočnilo (SBS) stretnutie ohľadom príprav Biblie pre slovenských nepočujúcich. Ide o prvú fázu projektu, v rámci ktorej bude urobený preklad a nahrávky vybraných pasáží evanjelia v slovenskom posunkovom jazyku. (Na fotke z prava: Róbert Colotka a František Bartoš za organizáciu Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Miloslava Kurčová a Pavol Krasnocvetov za Slovenskú biblickú spoločnosť.)

 

 

 

Stretnutie clenov timu projektu dna 31.3.2017

 

Dňa 31.3.2017 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie členov tímu projektu s biblistami a s predstaviteľmi SBS, na ktorom sa dohodol konkrétny postup práce.

Tento projekt je náročný po každej stránke, budeme vďační za vašu modlitebnú, aj finančnú podporu (IBAN: SK44 1100 0000 0026 2778 2674, variab. symbol: 80000, poznámka: Biblia v posunkovej reci a Vaše meno, pokiaľ si neprajete ostať v anonymite). Ďakujeme veľmi.