Nový preklad na www.biblia.sk

Milí priatelia!
Prinášame vám jednu výbornú správu! Biblický text v preklade Mons. ThDr. Antona Boteka (to je ten v Svätom písme s úvodmi, poznámkami a marginálnymi odvolávkami Jeruzalemskej Biblie) je už na www.biblia.sk!
Vydavateľstvo Dobrá kniha súhlasilo so zverejnením tohto dôležitého slovenského prekladu. Nech Pán požehná ich prácu za toto vzácne rozhodnutie!