Vaša podpora je dôležitá

Pomôžte vydať "novú" Slovenskú ekumenickú Bibliu

"Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca." (Heb 4,12)

Ekumenický preklad je najmladším prekladom Biblie na Slovensku, je dielom teológov z viacerých cirkví, ktoré na Slovensku pôsobia. Slovenská ekumenická Biblia vznikala takmer 20 rokov a prvý krát bola kompletne vydaná (Stará aj Nová zmluva) v roku 2007. Od tohto prvého vydania sa zozbieral balík pripomienok, ktorých posúdenie prebieha od začiatku roku 2013 a bude ukončené v marci 2014. Taktiež v priebehu roku 2013 boli ďalšou skupinou teológov, biblistov vytvorené krížové odkazy (to sú tie súradnice, ktoré nás pri čítaní Biblie odkazujú na súvisiace texty niekde inde v Biblii).

Slovenská biblická spoločnosť (SBS), ktorá zastrešuje prácu na Slovenskej ekumenickej Biblii, plánuje vydanie „novej" ekumenickej Biblie (s krížovými odkazmi a vylepšeným textom) na koniec roku 2014 alebo začiatok roku 2015. Dovtedy je ešte potrebné spraviť gramatické korektúry, vnesenie opráv do programu ktorý udržuje biblický text celistvý a bezpečný (Paratext), novú sadzbu textu, korektúru sadzby... a potom sa môže pristúpiť k samotnej tlači. Tieto kroky sú pomerne nákladné a Slovenská biblická spoločnosť ako nezisková organizácia vďačne prijme na podporu tejto práce finančnú pomoc. Najmä rok 2014, keď v rovnakom časovom období biblická spoločnosť, spolu s vydavateľstvom Porta Libri, pracuje na prvej slovenskej študijnej Biblii, bude po finančnej stránke veľkou výzvou.

Rozpočet tejto „novej" Ekumenickej Biblie je 25.000€, na pokrytie všetkých nákladov stále chýba približne štvrtina tejto sumy, čiže cca 6.000€.

Ak sa rozhodnete podporiť toto dielo, máme pre Vás pripravené tieto darčeky:

- Dar 10 - 49 € = zľava 30% na tituly SBS a iných biblických spoločností v hodnote 50 € *
- Dar 50 – 99 € = zľava 30% na tituly SBS a iných biblických spoločností v hodnote 100 € *

- Dar 100 € a viac = zľava 30% na tituly SBS a iných biblických spoločností v hodnote 100 € * + zľava 15% na tituly všetkých ostatných titulov v hodnote 100 € + dobrý pocit že ste podporili dôležité dielo :-)

* (platí aj pre plánovanú „novú" Ekumenickú Bibliu)

              Ekumenicka9 upravena

Pokiaľ máte záujem tento projekt podporiť, pošlite Váš príspevok na účet vedený v Tatra banke, a.s.: 2627782674/1100, variabilný symbol 86032. Do poznámky vpíšte "SEB" a Vaše meno (pokiaľ si neprajete ostať v anonymite).