Spojené biblické spoločnosti podporujú urgentnú prosbu modliť sa za Sýriu

SyriaRefugees

 

Michael Perreau, tajomník Spojených biblických spoločností, vyjadril svoje nadšenie z rozhodnutia pápeža Františka modliť sa a pôstiť za mier v Sýrii v sobotu, 7. septembra 2013.
Pán Perreau potvrdil: "pridám sa v modlitbách za Sýriu k pápežovi Františkovi". Spojené biblické spoločnosti odmietajú akýkoľvek druh násilia proti mužom, ženám a deťom akéhokoľvek veku, rasy, či viery. Prosíme medzinárodné spoločenstvo, aby rešpektovalo dôstojnosť a základné práva každej ľudskej bytosti.

Príbuzná správa: Nádej a pomoc sýrskym prisťahovalcom v Libanone

(Zdroj: United Bible Societies)