Vaša podpora je dôležitá

Božie Slovo v našich školách

sbs01Milí priatelia,

radi by sme Vás oboznámili o úspešnom ukončení nášho projektu "Biblie, mapy a biblická literatúra pre školy" (1. a 2. fáza), v rámci ktorého sme distribuovali Biblie, mapy a inú biblickú literatúru do 503-och základných a stredných škôl v prešovskom, košickom, žilinskom, trenčianskom a banskobystrickom kraji.

Ďakujeme Pánu Bohu za túto možnosť a veríme, že rozdaná literatúra prinesie veľa Božieho požehnania do našich škôl v ďalšom školskom roku.

     viac                    fotky