Vaša podpora je dôležitá

Modlitby za Bulharskú biblickú spoločnosť

bulharskaBS'Prosíme o modlitby za službu našej biblickej spoločnosti. Modlite sa za našich ľudí, ktorých stále ovplyvňuje komunistický a ateistický režim, ktorý sa odzrkadľuje aj v ich prístupe k Biblii.

Modlite sa za distribúciu Biblií medzi ľuďmi so zrakovým postihnutím, sirotami, väzňami a takisto ďalších okrajových skupín ľudí.Prosíme aj o modlitby za užšiu spoluprácu medzi cirkvami. A takisto sa modlite aj za nový súčasný bulharský preklad Biblie.'

(zdroj: United Bible Societies)