Vaša podpora je dôležitá

Modlitby za Južný Sudán

Sudan

 Tento týždeň sa modlíme za Južný Sudán.

 Modlite sa spolu s nami za biblickú spoločnosť tejto mladej krajiny.

 Modlite sa prosím špeciálne aj za preklad Biblie v jazyku Zande. Hoci už existuje Biblia v tomto jazyku, tento preklad bol robený v Kongu a tak nie je úplne zrozumiteľná pre ľudí z Južného Sudánu, ktorí tento jazyk používajú.

 (zdroj: Bible Society of South Africa. 6.3.2013)