Vaša podpora je dôležitá

"Niet ho tu - bol vzkriesený!"

Cross-FS

 

 

"Vošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca oblečeného do bieleho rúcha. Zľakli sa. No on im povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Niet ho tu - bol vzkriesený." Marek 16,5-6

Vďaka Pánovi za Jeho nesmiernu obeť z lásky k nám.

Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky.