Vaša podpora je dôležitá

Milí priatelia,

Biblicka konkordancia 2016 zms

 

predstavujeme vám 6. vydanie Biblickej konkordancie Juraja Potúčka k Roháčkovmu prekladu Biblie.

Účelom biblickej konkordancie je pomôcť čitateľovi Biblie pri vyhľadávaní jednotlivých výrazov, alebo veršov. Skúsenosti už neraz ukázali, že ani najzbehlejší čitatelia Biblie nemôžu poznať úplne celý slovný a vecný obsah Biblie naspamäť, takže siahnu po pomôcke, ktorá by im pomohla v práci, a tou býva spravidla biblická konkordancia.