Vaša podpora je dôležitá

Medzinárodný deň modlitby Spojených biblických spoločností

prayer

 

Tento štvrtok9. máj, je Medzinárodným dňom modlitby Spojených biblických spoločností (United Bible Societies). Je to deň keď sa pracovníci a priatelia 146 biblických spoločností po celom svete modlia za seba navzájom v ich službe šírenia Božieho Slova. Tento rok sa budeme takto spolu modliť už po 30. krát. Aj tento raz by sme Vás chceli pozvať modliť sa spolu s nami za službu šírenia Božieho Slova nielen na Slovensku ale po celom svete. Vaše modlitby si veľmi ceníme. Ďakujeme veľmi pekne!

"Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého." Jakub 5,16b

             modlitebné námety