Výber na pozíciu RIADITEĽ SPOLOČNOSTI

Výber na pozíciu RIADITEĽ SPOLOČNOSTI

Zverejnené: 01. 2. 2019

Výbor Slovenskej biblickej spoločnosti vyhlasuje výber na pozíciu
 "RIADITEĽ SPOLOČNOSTI"

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť: 
- zodpovednosť za vedenie spoločnosti, ako jej štatutárny orgán
- riadenie, vedenie a motivovanie zamestnancov
- tvorba plánov a ich realizácia
- reporting
 
Nutné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
- aktívna znalosť angličtiny (ideálne aj ekonomickej), 
- práca s počítačom (Word, Excel,Power point, emaily...)
 
Osobné predpoklady a zručnosti: 
- kresťan, biblicky orientovaný
- etické hodnoty, bezúhonnosť, spoľahlivosť
- výborné komunikačné a prezentačné schopnosti
- reprezentatívne vystupovanie
 
Uprednostňujeme uchádzačov so skúsenosťami:
- riadenie a vedenie kolektívu (manažérske)
- riadenie a vedenie spoločnosti, právnických osôb  
- znalosť základných ekonomických a právnych predpisov
- čítanie ekonomických a účtovných výkazov
 
Doplňujúce informácie:
- ideálne z okolia Banskej Bystrice
- výkon práce možný aj na 1/2 úväzok 
- účasť na zahraničných pracovných cestách 
 
Platobné podmienky:
- nástupný plat  900 € brutto + podiel z predaja literatúry
 
Termín uzávierky prihlášok:
- záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. marca 2019
 
Spôsob prihlásenia:
- zaslaním prihlášky, ktorá musí obsahovať profesný životopis a vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania.
 
Prihlášku zaslať na adresu:
SSDr. Pavel Vilhan, PhD.
Slovenská biblická spoločnosť
Mlynská 43
P.O.Box 4
974 09 Banská Bystrica 9