Stretnutie s Bibliou v Banskej Bystrici a v Prešove

Stretnutie s Bibliou v Banskej Bystrici a v Prešove

Zverejnené: 10. 3. 2020

Už je to viac ako mesiac, čo sa na Nedeľu Božieho slova 26. januára 2020 konala v Cikkerovej sieni banskobystrickej radnice výnimočná výstava Biblií pod názvom „Stretnutie s Bibliou“. Podujatia sa zúčastnilo okolo 250 ľudí, čo nás veľmi povzbudilo a na základe následnej ponuky sme podobnú výstavu zorganizovali spolu s Cirkvou bratskou v dňoch 12. až 16. februára v priestoroch modlitebne Cirkvi bratskej v Prešove.

Návštevníci týchto výstav mohli vidieť historické, ale aj súčasné vydania Biblií. Pán Michal Lapčák z Prešova poskytol veľmi zaujímavé a vzácne predmety zo svojej súkromnej zbierky. Záujemcovia mali možnosť pozrieť si napríklad repliku 8-metrového zvitku knihy Izaiáš, ktorý sa našiel v roku 1947 v jaskyni v judskej púšti pri Mŕtvom mori, ako aj repliky hlinených nádob, v ktorých sa zvitky nachádzali. Návštevníkom bola k dispozícií aj 403-ročná hebrejská Biblia, taktiež napodobeniny archeologických nálezov kamenných doštičiek potvrdzujúcich pravdivosť Biblie či fotografie starovekých a stredovekých rukopisov evanjelií a apoštolských listov. Každý návštevník tak mohol spoznať, ako vyzerali knihy v biblických časoch, ako sa dali čítať, prípadne z čoho boli vyrobené.

Druhú časť výstavy tvorili Biblie zo Slovenskej biblickej spoločnosti. Naša spoločnosť disponuje mnohými vzácnymi prekladmi Biblie (zo slovenských napr. Roháčkovým, ekumenickým, katolíckym, evanjelickým či staroslovienskym), nielen v slovenskom jazyku, ale aj rómskom, tureckom, arabskom, japonskom, tibetskom, čínskom, svahilskom, hebrejskom, ruskom a iných. Za zmienku stojí aj Biblia v Braillovom písme. Okrem toho naša spoločnosť vydala aj Biblie zamerané na rôzne vekové a záujmové skupiny veriacich, napr. študentov, deti, športovcov, armádu a ďalšie. Návštevníci mali navyše príležitosť vidieť Bibliu ponorenú vo vode, určenú do poveternostne náročných podmienok.

Súčasťou výstavy boli tiež krátke príhovory vystavovateľov a miestnych predstaviteľov, ako aj modlitby duchovných predstaviteľov cirkví. Po ukončení programu mali návštevníci priestor na prehliadku Biblií a historických exponátov, ako aj na rozhovory s vystavujúcimi. 

Pozrite si FOTOGALÉRIU.