Aktuality

Aj počas leta pokračovali práce na preklade Biblie do slovenského posunkového jazyka. Cieľom projektu „Božie slovo pre slovenských nepočujúcich" je sprístupnenie Písma...
Koncom júla sme ponúkli zdarma ďalšiu publikáciu vo veľkom písme organizáciám, ktoré pracujú s ľuďmi s poškodeným alebo oslabeným zrakom.
Predstavujeme vám nový detský titul, ktorý v zahraničí vyhral niekoľko cien. Kniha s názvom Biblia rozpráva o Ježišovi od americkej autorky Lloyd-Jones opisuje Príbeh, ktorý...