Aktuality

4. októbra 2017 sme v Rádio Lumen predstavili našu organizáciu a jej činnosť.  
V dňoch 12.-13. septembra 2017 sa Slovenská biblická spoločnosť zúčastnila na Medzinárodnom vedeckom sympóziu k 500. výročiu reformácie, ktoré organizovala Evanjelická...
V júli sme sa zúčastnili na každoročnom medzinárodnom stretnutí Spojených biblických spoločností (United Bible Societies).