Aktuality

V dňoch 12.-13. septembra 2017 sa Slovenská biblická spoločnosť zúčastnila na Medzinárodnom vedeckom sympóziu k 500. výročiu reformácie, ktoré organizovala Evanjelická...
V júli sme sa zúčastnili na každoročnom medzinárodnom stretnutí Spojených biblických spoločností (United Bible Societies).
V auguste sme opäť priniesli širokú ponuku biblickej literatúry na open-air festival kresťanskej hudby Campfest 2017 v Kráľovej Lehote.