Aktuality

V júli sme sa zúčastnili na každoročnom medzinárodnom stretnutí Spojených biblických spoločností (United Bible Societies).
V auguste sme opäť priniesli širokú ponuku biblickej literatúry na open-air festival kresťanskej hudby Campfest 2017 v Kráľovej Lehote.
Aj počas leta pokračovali práce na preklade Biblie do slovenského posunkového jazyka. Cieľom projektu „Božie slovo pre slovenských nepočujúcich" je sprístupnenie Písma...