V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote. Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, internetovej ale aj audio a vizuálnej podobe.


Aktuality