Zoznam škôl, ktoré prijali darovanú literatúru:

  • Biblická škola v Martine
  • Gateway College, Nitra
  • Katolícka Univerzita v Ružomberku
  • Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula
  • Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín
  • Prešovská Univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
  • Prešovská Univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta
  • Trnavská Univerzita v Trnave, Trnava
  • Trnavská Univerzita v Trnave, Teologická fakulta, Bratislava
  • Univerzita J. Seleyho, Fakulta reformovanej teológie, Komárno
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra teológie a katechetiky

 

Zoznam darovaných titulov:

  • Nestle-Aland Novum Testamentum Graece 28 ed. (NTG/NA 28)
  • NTG 28 with "A Concise Greek-Engl. Dictionary of the NT", (B. Newman), rev. ed.
  • NTG 28, Greek-English (NRSV/REB) NTNTG 28, Greek-English (NRSV/REB) NTNTG 28, Greek-English (NRSV/REB) NT
  • NTG 27 Griego-Espanol
  • The Greek New Testament 4th ed. (GNT 4)
  • The GNT 4 with "A Concise Gr.-Engl. Dictionary of the NT" (B. Newman), rev. ed.
  • The GNT with Spanish Introduction and Greek-Spanish Dictionary
  • Biblia Graeca (Septuaginta + NA28)
  • Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), small
  • BHS Study Edition (Paperback)
  • Septuaginta (Editio altera)
  • Vulgata (5th edition)
  • Novum Testamentum Latine
  • Synopsis Quattuor Evangeliorum
  • Synopsis of the Four Gospels (Greek and English)
  • The Gospel of Thomas. Original Text with Commentary
  • Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Fascicle 5: Deuteronomy
  • Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Fascicle 13: The Twelfe Prophets
  • Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Fascicle 17: Proverbs
  • Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Fascicle 18: General Introduction and Megilloth
  • Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Fascicle 20: Ezra and Nehemiah
  • Biblia Hebraica Quinta (BHQ), Fascicle 7: Judges
  • NT Graecum, ECM, vol. IV; 2 ed., Catholic Letters (complete - text + accompanying material)
  • NT Graecum, ECM, vol. IV/1; 2 ed. (text)
  • NT Graecum, ECM, vol. IV/2; 2 ed. (accompanying material)
  • NT Graecum, ECM, Parallel Pericopes
  • Konkordanz zum Hebräischen AT, larger format (G. Lisowsky)
  • A Gr.-Engl. Lexicon of the Septuagint
  • Analytical Lexicon to the Septuagint (B. Taylor)
  • Pocket Concordance to the New Testament (A. Schmoller)
  • Concise Greek-English Dictionary of the New Testament (B. Newman)
  • Diccionario Conciso Griego-Espanol del Nuevo Testamento (B. Newman / E. Tamez)
  • A Textual Commentary on the Greek New Testament (B. Metzger)
  • A Textual Guide to the GNT (R. Omanson; adaptation of B. Metzger's commentary)