S.E.G.2015 1S.E.G.2015 2

Príprava zásielok pre jednotlivé školy.

P1010938 zmsP1010941 zms

Člen výboru Slovenskej biblickej spoločnosti, ThDr. Darko Kraljik, odovzdal teologickú literatúru vydeniu Fakulty reformovanej teológie Univerzity J. Seleyho v Komárne.

S.E.G.3

Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove