Slovenská biblická spoločnosť, (aj keď má ziskovú činnosť, ktorú predstavuje predaj biblickej literatúry a Biblií), je nezisková organizácia, ktorej činnosť je z veľkej časti krytá z finančných darov jednotlivcov, organizácií, či iných spoločenstiev. Bez tejto podpory by nemohla realizovať projekty a jej vydavateľská činnosť by bola obmedzená. Pokiaľ chcete podporiť prácu SBS, môžete to urobiť týmito spôsobmi:

Modlitebná podpora SBS

„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú." Ž 127,1

Modlitby sú hlavnou súčasťou našej služby. Bez nich by Slovenská biblická spoločnosť mohla len ťažko fungovať. Preto sme vďační za každého modlitebníka, ktorý Slovenskú biblickú spoločnosť zaraďuje do svojich modlitieb. viac

Členstvo v SBS
 
Člen Slovenskej biblickej spoločnosti získava možnosť rozhodovať o zásadných otázkach smerovania SBS na valných zhromaždeniach, ktoré sa konajú ročne, je pravidelne informovaný o dianí v SBS, a o nových projektoch a tituloch. Individuálny člen (nevzťahuje sa na dobrovoľného spolupracovníka, bez členského príspevku) taktiež získava zľavu 20% z ceny všetkých produktov SBS a zľavu 10% z ceny produkcie zahraničných biblických spoločností. viac

Jednorázový finančný dar

Žiadny dar nie je príliš malý ani príliš veľký. Každý bude efektívne využitý a pomôže v šírení Biblie a pri realizácii projektov SBS. viac

Pravidelná podpora

Pravidelná podpora nám umožňuje plánovať veci dopredu. viac

Podpora cez Dobromat.sk

Našu neziskovú organizáciu môžete podporiť aj každým Vašim nákupom cez internet bez toho, aby Vás to stálo niečo navyše.
Z každého nákupu vieme získať pár % na našu činnosť. Pri množstve nákupov, ktoré sa denne realizujú, to môže byť veľká pomoc. Stačí, ak si pridáte do svojho prehliadača pomocníka zo stránky http://dobromat.sk/rozsirenie/pridat.

Netypická pomoc

Okrem bežných úloh a povinností spojených so službou Slovenskej biblickej spoločnosti, musíme, pokiaľ možno čím skôr, riešiť aj niektoré technické problémy. Nižšie spomenuté záležitosti sú viac či menej akútne, avšak SBS nemá na ich vyriešenie dostupné zdroje. Uvádzame problémy podľa naliehavosti: sanácia parkoviska, zateplenie kancelárií a výmena okien. viac

Podpora projektov SBS 

Prosíme Vás o pomoc pri realizácii projektov SBS. Mnohé z nich sú finančne náročné a bez podpory členov SBS a ľudí, ktorým leží na srdci šírenie Božieho Slova, ich nie je možné realizovať.

Tu sa nachádza aktuálny zoznam projektov, jednak tých ktoré sú v súčasnosti realizované, ale aj tých, ktoré čakajú na realizáciu v prípade dostatku finančných zdrojov:

Biblia vo veľkom písme pre ľudí so zrakovým postihnutím, č. projektu 86033

Biblia vo velkom pisme or

Knihy vo veľkom písme, sú určené pre našich spoluobčanov so zrakovým postihnutím a preto sú formátované tak, aby boli ľahko čitateľné. Tieto knižky sú vhodné pre ľudí ktorí majú zrakovú vadu, alebo pre starších ľudí s oslabeným zrakom.
V roku 2012 bolo na Slovensku vydané Evanjelium podľa Matúša a Marka vo veľkom písme. 500 kusov z tohto prvého vydania bolo zadarmo rozdaných zrakovo postihnutým jednotlivcom a tiež inštitúciám, ktoré pracujú so slabozrakými spoluobčanmi. Knižka je taktiež v predaji, jej cena je však dotovaná, aby mohla byť prístupná tým, ktorí ju potrebujú.
Koncom roka 2014 boli vydané Žalmy vo veľkom písme. 900 kusov z tohto druhého vydania Biblie vo veľkom písme bolo venovaných spoluobčanom s poškodeným alebo oslabeným zrakom a organizáciám, ktoré v tejto oblasti pracujú. fotogaléria
V septembri, v roku 2015, bolo vydané Evanjelium podľa Lukáša a Jána vo veľkom písme. 1000 výtlačkov z tohto titulu bolo venovaných spoluobčanom s poškodeným alebo oslabeným zrakom a organizáciám, ktoré v tejto oblasti pracujú. fotogaléria

V marci, v roku 2016, boli vydané Skutky apoštolov a List Rimanom vo veľkom písme. Aj z tohto titulu bolo 1000 výtlačkov venovaných spoluobčanom s poškodeným, alebo oslabeným zrakom a organizáciám, ktoré v tejto oblasti pracujú. Za podporu tohto projektu ďakujeme Nemeckej biblickej spoločnosti. fotogaléria

Následne plánujeme vydať vo veľkom písme ďalšie novozmluvné knihy. Uskutočnenie vydania týchto kníh závisí aj od dostupných finančných zdrojov. Rozpočet na tlač jednej knihy je približne 5.000 Eur.
Pokiaľ máte záujem tento projekt finančne podporiť, prosíme, pošlite Váš dar na účet vedený v Tatra banke, a.s.: SK4411000000002627782674, variabilný symbol 86033, poznámka: Biblia pre slabozrakých. Do poznámky môžete vpísať aj Vaše meno (pokiaľ si neprajete ostať v anonymite).

Biblie, mapy a biblická literatúra pre školy (3. fáza), č. projektu 86029

Biblie mapy a biblicka literatura pre skoly

Zatiaľ boli v rámci projektu rozdané sady Biblií a biblických materiálov do 503 škôl v krajoch: Banská Bystrica, Trenčín, Košice, Prešov, Žilina.
Posledná fáza projektu, v rámci ktorej bude rozdaných 350 balíčkov s biblickou literatúrou do základných a stredných škôl v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji čaká na realizáciu. V rámci tejto fázy projektu potrebujeme finančné dary na pokrytie nákladov na knihy a prepravu.
Pokiaľ máte záujem tento projekt podporiť, prosíme, pošlite Váš dar na účet vedený v Tatra banke, a.s.: SK4411000000002627782674, variabilný symbol: 86029, poznámka: Knihy pre školy. Do poznámky môžete vpísať aj Vaše meno (pokiaľ si neprajete ostať v anonymite).

English description of the project

Biblie pre veriacich z radov Rómov, č. projektu 86031

Rómovia v Podsádku študujú Bibliu upravenaV posledných rokoch mnoho Rómov našlo cestu k Bohu a uverilo. Mnohí títo noví veriaci prichádzajú zo zložitých materiálnych pomerov. Práve pre nich je pripravený tento projekt, ktorý má niekoľko stupňov:
1) V roku 2014 prebehla distribúcia 1105 Slovenských ekumenických Biblií pracovníkom s veriacimi Rómami, ktorí podľa potreby tieto Biblie odovzdali tým Rómom, ktorí túto pomoc potrebovali. Zároveň bolo rozdistribuovaných 889 detských Biblií s názvom Moja okienková Biblia, ktoré boli odovzdané rómskym deťom. Za podporu tejto fázy projektu ďakujeme Japonskej biblickej spoločnosti a individuálnym slovenským darcom.

2) Slovenská biblická spoločnosť zároveň plánuje spolu s organizáciou Word for the World vydať rómsko-slovenskú Novú zmluvu, ktorá by umožnila sprostredkovať Božie Slovo veriacim z radu Rómov ešte osobnejšie. Vydanie tejto Novej zmluvy ešte nemá finančnú podporu a jej vydanie závisí od dostupných finančných zdrojov.

Pokiaľ máte záujem tento projekt podporiť, prosíme, pošlite Váš príspevok na účet vedený v Tatra banke, a.s.: SK4411000000002627782674, variabilný symbol 86037, poznámka: RS NZ. Do poznámky môžete vpísať aj Vaše meno (pokiaľ si neprajete ostať v anonymite).

3) Na stránke www.biblia.sk je sprístupnený rómsky preklad Novej zmluvy vo východoslovenskom dialekte.

viac informácií o projektoch SBS určených pre Rómov

Slovenská ekumenická Biblia vo vreckovom formáte, č. projektu 51227

Slovenské ekumenické Biblie 2007 zms

 

Tretie opravené vydanie slovenského ekumenického prekladu, spolu s krížovými odkazmi.

 

 

 

 

 

Nová zmluva, Žalmy a Príslovia, č. projektu 51228

NZ Z Pris

 

"Mini" vydanie Novej zmluvy, žalmov a prísloví v Slovenskom ekumenickom preklade (tretie opravené vydanie).

 

 

 

 

 

Biblický atlas (Candle)

Candle Atlas of the Bible

 

Neoceniteľný Biblický atlas pre čitateľov Biblie a študentov. Atlas obsahuje 79 plnofarebných máp biblických území, spolu s fotkami, ilustráciami a nákresmi. Obrazové materiály sú starostlivo komentované. Počet strán: 96. Väzba: mäkká. Rozmery: 22,7 x 16,6 x 0,6 cm.

 

 

 

 

Biblické fakty a údaje, č. projektu 51213

Facts and Figures

 

Vydanie publikácie Biblické fakty a údaje je titul zo série "Knižnica biblických základov". Slovenská biblická spoločnosť doposiaľ z tejto série vydala tituly Sprievodca Bibliou pre študentov a Biblický atlas, Dowley

 

 

 

 

The Jesus Storybook Bible. Every story whispers his name, č. projektu 51224

The Jesus Storybook Bible

 

Detský titul, ktorý vyhral niekoľko cien. Opisuje Príbeh, ktorý stojí za všetkými biblickými príbehmi. Tento Príbeh sa nesie celou Bibliou. V centre tohto Príbehu je dieťa, od ktorého závisí všetko - od Noacha cez Mojžiša a kráľa Dávida každý príbeh šepká Jeho meno. Ježiš je chýbajúci kúsok puzzle – kúsok, ktorý spôsobí, že všetky ostatné kúsky do seba zapadnú úplne dokonale.

Dobre napísaná a ilustrovaná kniha pozýva deti, aby objavili, že Ježiš je centrom veľkého Božieho Príbehu spásy - a je takisto centrom každého príbehu. 

 

 

Biblia v posunkovej reči, č. projektu 100583

Biblia pre nepocujucich zms

 

Našou túžbou je postupne spracovať pre nepočujúcich spoluobčanov aspoň najdôležitejšie knihy z Biblie v posunkovej reči.

Realizácia závisí od dostupných finančných prostriedkov.